Elevers tillgång till grupper och resultat har försvunnit vid övergång från Kampus Beta till betald licens