Vad händer om en elev redan är medlem i en annan skola?